تهیه نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی که نقشه ای با مختصات جهانی می باشد با تهیه این نقشه موقعیت هر نقظه با دقت بالا تعیین می گردد. این نقشه برای انجام امور مختلف ملکی به عنوان یک مدرک در خواست می گردد همچنین از این نقشه به عنوان تامین دلیل نیز برای […]

بیشتر بخوانید