تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM یو تی ام

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM یو تی ام

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM یو تی ام باید جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و برای انجام جانمایی پلاک به مدارکی مثل:سند، بنچاق و .. نیاز است که مالکیت شخص تایید اولیه را بگیرد و در ادامه با توجه به اطلاعات سندی و پلاک ثبتی درج […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور صدور سند تک برگ برای ملک که این نقشه پایه و اساس کار سند است و باید حتما تهیه شود و هدف از تهیه نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین است که از طریق مختصات های یو تی ام […]

بیشتر بخوانید