تهیه نقشه UTM عرصه ملک

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. در واقع نقشه هایی مورد تایید شهرداری می باشد که در آن نشان دهد ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی بر هم منطبق می باشند. در واقع جهت اخذ جواز ساخت و ساز باید […]

بیشتر بخوانید