تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه  utm با فرمت شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالکانی که قصد ساخت و ساز در ملک خود را دارند، باید نقشه یو تی ام دو خطی ملک را تهیه کنند و برای اینکار باید به کارشناس مراجعه کنند، کارشناس پس از به دست آوردن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین تعیین مرز های ملک می باشد و […]

بیشتر بخوانید