تهیه نقشه UTM در تهران

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود کاری بسیار دقیق و تخصصی است که حتما باید توسط فرد مورد اطمینان و متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری فراهم شود. پس در صورتی که هنگام اخذ جواز ساخت مشخص شود ابعاد و مساحت سند با مساحت و ابعاد وضع موجود ملک متفاوت هستند مالک […]

بیشتر بخوانید
تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه UTM در صورتی برای سند ملک لازم می شود که مساحت سند ثبتی ملک با مساحت وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد و در این مواقع میبایست مساحت و ابعاد ملک باید اصلاح بشود و برای اینکار مالک میبایست با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام که برای پیاده سازی چهار گوشه ی ملک نیاز به مختصات یو تی ام داریم. کار پیاده سازی باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و سپردن این کار به نقشه برداران آماتور کاری اشتباه است زیرا به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM در تهران - نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM در تهران – نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM در تهران – نقشه یو تی ام که هدف از تهیه این نقشه از یک ملک یا زمین تعیین موقعیت آن بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که این سیستم مختصات برای هر نقطه بر روی کره زمین تعریف شده و بر اساس این سیستم […]

بیشتر بخوانید