تهیه نقشه UTM توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی برای اخذ سند تک برگ یا جواز ساخت و ساز به کار میرود در واقع نقشه یو تی ام باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود زیرا هم تخصص و هم تجربه لازم برای انجام اینکار را دارند و همچنین مهر و […]

بیشتر بخوانید