تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور تعیین مساحت دقیق وضع موجود ملک تهیه می شود در واقع نقشه های یو تی ام کاربرد های بسیاری دارند و از جمله آن تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد. تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع […]

بیشتر بخوانید