تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام با این هدف انجام می شود تا ریشه ناهماهنگی ها مشخص شود. این ناهماهنگی که بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود به به دلایل مختلفی به وجود می آید از جمله این دلایل پیاده سازی نادرست و غیر اصولی می باشد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور تعیین مساحت دقیق وضع موجود ملک تهیه می شود در واقع نقشه های یو تی ام کاربرد های بسیاری دارند و از جمله آن تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد. تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع […]

بیشتر بخوانید