تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران به منظور اخذ جواز ساخت و ساز انجام می شود،در واقع اگر مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید نقشه ای با فرمت یو تی ام تهیه کند و این نقشه روی نقشه ۲۰۰۰ شهرداری جانمایی شود تا شهرداری برای ملک جواز ساخت و […]

بیشتر بخوانید