تهیه نقشه UTM برای سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه UTM برای سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه UTM برای سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه UTM برای سند تک برگ در استان تهران یکی از مدارک لازم محسوب می شود و در واقع به این دلیل این نقشه از مالک خواسته می شود که موقعیت منحصر به فرد ملک روی زمین به دست آید و همچنین مساحت و اضلاع ملک با دقت بالا به دست بیاید. زیرا از […]

بیشتر بخوانید