تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت وقتی به آن نیاز پیدا می کنیم که یک مالک قصد ساخت و ساز داشته باشد. این نقشه با مقیاس ۲۰۰۰/۱ ترسیم میشود. در گذشته طول و عرض را اندازه می گرفتند و ملک را مستطیل در نظر میگرفتند و مساحت آن را محاسبه می کردند.ولی امکان داشت طول […]

بیشتر بخوانید