تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران را می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این متخصص می تواند نقشه یو تی ام از عرصه ملک را با دقت بالا و فرمت مورد نظر شهرداری تهیه کند و در نتیجه با ارائه این نقشه و مدارک دیگر می توان جواز ساخت را […]

بیشتر بخوانید