تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند پس از اعمال طرح های شهرداری برای ملک و همچنین پس از اعمالی همچون تفکیک و افراز ضروری می باشد و برای اینکه بتوان تصحیح مساحت سند را انجام داد باید به اداره ثبت اسناد مراجعه شود و یکی از مدارک لازم و ضروری نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید