تهیه نقشه UTM برای تثبیت مرز ها

تهیه نقشه UTM برای ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه UTM برای ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه UTM برای ادارات مربوط به امور ملکی مانند ادارات برق ، آب ، گاز ، اداره ثبت و .. درخواست می شود تا مساحت و ابعاد دقیق ملک و همچنین موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام به دست بیاید و با استفاده از این اطلاعات ادارات می توانند سیستم های خود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک روی زمین تعیین و سپس تثبیت شود برای این کار باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. در واقع زمین های کشاورزی قطعات بزرگی هستند زیرا ملک مشاعی هستند و معمولا مرز های […]

بیشتر بخوانید