تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالکانی که قصد ساخت و ساز در ملک خود را دارند، باید نقشه یو تی ام دو خطی ملک را تهیه کنند و برای این کار باید به کارشناس مراجعه کنند،کارشناس پس از بدست […]

بیشتر بخوانید