تهیه نقشه UTM برای ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه UTM برای ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه UTM برای ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه UTM برای ادارات مربوط به امور ملکی مانند ادارات برق ، آب ، گاز ، اداره ثبت و .. درخواست می شود تا مساحت و ابعاد دقیق ملک و همچنین موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام به دست بیاید و با استفاده از این اطلاعات ادارات می توانند سیستم های خود […]

بیشتر بخوانید