تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 1 و 2 تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 1 و 2 تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران باید با مراجعه به یک فرد متخصص انجام شود در واقع تنها نقشه یو تی ام با مهر و امضای یک فرد با صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری معتبر می شود. تهیه این نقشه را کارشناس با استفاده از تجهیزات دقیق انجام […]

بیشتر بخوانید