تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند

تهیه نقشه utm عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه utm عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه utm عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور بدست آوردن مساحت دقیق ملک تهیه می شود و تطبیق وضع موجود ملک با سند باید توسط یک شخص متخصص و با تجربه انجام شود و انجام این کار تنها در حیطه کاری کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور تعیین مساحت دقیق وضع موجود ملک تهیه می شود در واقع نقشه های یو تی ام کاربرد های بسیاری دارند و از جمله آن تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد. تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود کاری بسیار دقیق و تخصصی است که حتما باید توسط فرد مورد اطمینان و متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری فراهم شود. پس در صورتی که هنگام اخذ جواز ساخت مشخص شود ابعاد و مساحت سند با مساحت و ابعاد وضع موجود ملک متفاوت هستند مالک […]

بیشتر بخوانید