تهیه نقشه UTM با مختصات UTM

تهیه نقشه UTM با مختصات UTM اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM با مختصات UTM اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM با مختصات UTM اخذ سند تک برگ عملی می شود تا موقعیت دقیق مکانی ملک مشخص گردد و این نقشه علاوه بر اینکه از طرف اداره ثبت اسناد مورد در خواست قرار می گیرد بسیاری از سازمان ها و ارگان های دولتی نیز تهیه این نقشه را از مالک در خواست می […]

بیشتر بخوانید