تهیه نقشه UTM با مختصات UTM اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند پس از اعمال طرح های شهرداری برای ملک و همچنین پس از اعمالی همچون تفکیک و افراز ضروری می باشد و برای اینکه بتوان تصحیح مساحت سند را انجام داد باید به اداره ثبت اسناد مراجعه شود و یکی از مدارک لازم و ضروری نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با مختصات UTM اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM با مختصات UTM اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM با مختصات UTM اخذ سند تک برگ عملی می شود تا موقعیت دقیق مکانی ملک مشخص گردد و این نقشه علاوه بر اینکه از طرف اداره ثبت اسناد مورد در خواست قرار می گیرد بسیاری از سازمان ها و ارگان های دولتی نیز تهیه این نقشه را از مالک در خواست می […]

بیشتر بخوانید