تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری برای املاکی که دارای شیب میباشند امری ضروری میباشد در واقع املاکی که در منطقه ای قرار دارند که دارای شیب می باشند و املاک آن با گذرهای اطراف اختلاف ارتفاع دارند،نقشه یو تی ام برای این املاک با کد ارتفاعی تهیه می شود. تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالکانی که قصد ساخت و ساز در ملک خود را دارند، باید نقشه یو تی ام دو خطی ملک را تهیه کنند و برای این کار باید به کارشناس مراجعه کنند،کارشناس پس از بدست […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. در واقع نقشه هایی مورد تایید شهرداری می باشد که در آن نشان دهد ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی بر هم منطبق می باشند. در واقع جهت اخذ جواز ساخت و ساز باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه  utm با فرمت شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالکانی که قصد ساخت و ساز در ملک خود را دارند، باید نقشه یو تی ام دو خطی ملک را تهیه کنند و برای اینکار باید به کارشناس مراجعه کنند، کارشناس پس از به دست آوردن […]

بیشتر بخوانید