تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی نقشه ای است که شهرداری به منظور صدور جواز ساخت در خواست خواهد کرد با تهیه این نقشه مساحت، ابعاد و موقعیت مکانی ملک با دقت بالا معلوم و مشخص می شود. تهیه این نقشه از عهده افراد غیر متخصص بر نمی آید و تنها از عهده افراد متخصص […]

بیشتر بخوانید