تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی نقشه ای است که شهرداری به منظور صدور جواز ساخت در خواست خواهد کرد با تهیه این نقشه مساحت، ابعاد و موقعیت مکانی ملک با دقت بالا معلوم و مشخص می شود. تهیه این نقشه از عهده افراد غیر متخصص بر نمی آید و تنها از عهده افراد متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه ی ۲۰۰۰_۱ به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم قرار گیرند و هر دو در نقشه آورده شوند. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات […]

بیشتر بخوانید