تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری انجام میگیرد تا با مهر و امضای این متخصص اعتبار لازم را جهت ارائه به ادارات دولتی کسب نماید و این نقشه معمولا از جانب ادارات و سازمانهایی همچون اداره ثبت اسناد،شهرداری،اداره منابع طبیعی، ادارات برق و گاز و غیره برای پیشبرد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک و همچنین محاسبه مساحت ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری تهیه می شود و نقشه های یو تی ام کاربرد های بسیاری دارد و دربسیاری از ادارات […]

بیشتر بخوانید