تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی برای املاک گمشده موجب تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک و منحصر به فرد روی زمین خواهد شد. به طوری که پس از تهیه نقشه یو تی ام هیچ ملکی با این مختصات نمیتوان پیدا کرد. به املاکی که آدرس آن برای مالک معلوم نباشد و مالک نداند […]

بیشتر بخوانید