تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ از طرف مالک به اداره ثبت داده می شود در واقع برای این که ملکی دارای سند تک برگ شود مالک باید به اداره ثبت مراجعه کند و اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام میکند تا موقعیت ملک مشخص و در سند درج شود. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی که این نقشه حتما باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی تهیه گردد تا با بالاترین دقت و کیفیت در کمترین زمان ممکن این نقشه تهیه گردد و با تهیه این نقشه ابعاد و مساحت دقیق ملک و همچنین موقعیت […]

بیشتر بخوانید