تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و با تهیه نقشه یو تی ام مساحت و ابعاد و موقعیت ملک بر روی کره زمین با مختصات منحصر به فرد به دست می آید. این نقشه از جانب بسیاری از ادارات در خواست می گردد همچنین […]

بیشتر بخوانید