تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر و نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی برای اخذ سند تک برگ بایستی انجام گیرد.املاک مشاعی املاکی اند که دو یا چند نفر از آن سهم دارند بنابراین اگر هر یک از شرکا بخواهند حدود قطعه خود را مشخص کنند و برای آن سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران در صورتی که مالک بخواهد برای ملک مشاعی خود سند تک برگ از اداره ثبت بگیرد لازم خواهد شد در واقع جزو مدارک ضروری برای انجام این کار محسوب می شود. املاک مشاعی املاکی اند که بین دو یا چند نفر مشترک است و در صورتی […]

بیشتر بخوانید