تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا ملک مشاعی روی زمین تثبیت و دیوار کشی شود. نقشه یو تی ام از ملک مشاعی هم چنین به منظور اخذ سند تک برگ باید تهیه گردد با تهیه این نقشه موقعیت مکانی دقیق ملک و ابعاد و مساحت ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران در صورتی که مالک بخواهد برای ملک مشاعی خود سند تک برگ از اداره ثبت بگیرد لازم خواهد شد در واقع جزو مدارک ضروری برای انجام این کار محسوب می شود. املاک مشاعی املاکی اند که بین دو یا چند نفر مشترک است و در صورتی […]

بیشتر بخوانید