تهیه نقشه یو تی ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری تهران از جانب این ارگان به این دلیل از مالک در خواست می شود تا به اطلاعات فنی دقیق مربوط به ملک دست بیابد. این سازمان قبل انجام ساخت و ساز شهری از مالکین در خواست خواهد کرد و با تهیه نقشه یو تی ام چهار گوشه ملک دارای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام شهرداری توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری توسط کارشناس رسمی که این نقشه های یو تی ام شهرداری را کارشناسان رسمی با به کار گیری  ابزار دقیق نقشه برداری پارامترهایی از جمله مساحت دقیق ملک و حدود ملک و مختصات چهارگوشه و… را تعیین می کنند. درحال حاضر بسیاری از ارگان ها از جمله شهرداری، اداره […]

بیشتر بخوانید