تهیه نقشه یو تی ام شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری تهران از جانب این ارگان به این دلیل از مالک در خواست می شود تا به اطلاعات فنی دقیق مربوط به ملک دست بیابد. این سازمان قبل انجام ساخت و ساز شهری از مالکین در خواست خواهد کرد و با تهیه نقشه یو تی ام چهار گوشه ملک دارای […]

بیشتر بخوانید