تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین های کشاورزی حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین های کشاورزی حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین های کشاورزی حومه تهران انجام می گیرد تا موقعیت دقیق اراضی و حد و مرز آن مشخص شود و سپس با میخکوبی و دیوار کشی روی زمین ثابت شود. با تهیه نقشه یو تی ام  اراضی با مختصات منحصر به فرد مشخص خواهد شد و سپس این […]

بیشتر بخوانید