تهیه نقشه یو تی ام دیوارکشی زمین

تهیه نقشه یو تی ام دیوارکشی زمینهای کشاورزی حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوارکشی زمینهای کشاورزی حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوارکشی زمینهای کشاورزی حومه تهران پس از عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام میشود تا حدود دقیق و ثبتی اراضی مشخص شود در واقع اراضی کشاورزی معمولا حد و مرزشان روی زمین مشخص نیست و باید حدود اربعه دقیق اراضی معلوم باشد تا بتوان نقشه اراضی را تهیه کرد و سپس […]

بیشتر بخوانید