تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می دهد و با مهر و امضای نقشه،به آن اعتبار می دهند. تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی در املاکی که سند قدیمی دارند و مالک آن از موقعیت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوارکشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوارکشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوارکشی ملک به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک تهیه می شود در واقع با انجام دیوار کشی و تعیین حدود مرزهای ملک، املاک مجاور نمیتوانند به حدود ملک تجاوز کنند و انجام دیوار کشی در حدود مرزهای ملک باعث جلوگیری ازاختلافات ملکی می شود که ممکن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت برای املاک و اراضی که حدود دقیق آن ها مشخص نیست، انجام میشود. نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مدرکی به شمار می رود که تعیین خواهد کرد که پلاک ثبتی ملک از آن کدام قطعه […]

بیشتر بخوانید