تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگ که یکی از اصلی ترین مدارک برای صدور این نوع از سند است و به دلیل این که سند تک برگ یک سند سیستمی است باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک یا زمین تهیه شود که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید