تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده ۱۴۷ که از نوع سند تک برگ است و به منظور تعیین تکلیف املاک دارای قولنامه یا فاقد سند صادر می شود و از آن جا که نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند تک برگ است باید برای این نوع از سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری تیم رادین انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران نقشه یو تی ام که در مقالات قبلی نیز به ان اشاره شده است یک نقشه از یک محدوده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان مسکونی

تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان مسکونی

تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان مسکونی نقشه یو تی ام  برای ساختمان ها همان نقشه ای است که موقعیت گوشه های ساختمان را بر اساس مختصات مشخص میکند و جای آن را روی کره زمین مشخص می کند , که این مختصات ها همان مختصات یو تی ام است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ […]

بیشتر بخوانید