تهیه نقشه یو تی ام برای سند

با بالا رفتن قیمت صعودی ملک اخیرا دولت به موضوع اراضی ملی توجه خاصی می کند و اقدام به پس گرفتن اراضی ملی و همچنین اراضی که صاحبان آن ملک را رها کردند را می کند و آن را اراضی ملی تشخیص می دهند و در ادامه سند ملک را باطل می کنند و سپس مالک آن زمین خواهد شد. فرض کنید مالکی ملک خود را رها کرده است و پس از چندین سال با مراجعه به ملک خود متوجه خواهد شد که دولت آن را تصاحب کرده است در این صورت برای مالک راهی نمی ماند جز اینکه ثابت کند ملکش احیا شده است و جزو اراضی ملی نیست. ملک احیا شده به این معنی است که سابقه کشاورزی و زراعی در آن وجود داشته باشد. مالک برای اینکه سابقه زراعی و کشاورزی را در ملک بررسی و تشخیص دهند می توانند به متخصص این امر یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کنند. کارشناسان رسمی دادگستری ابتدا عکس های هوایی منطقه را در چند دوره زمانی، از سازمان نقشه برداری یا سازمان جغرافیایی تهیه می کنند وسپس آن را تفسیر و بررسی می کنند و در صورتی که زمین احیا شده به شمار برود با تهیه نقشه یو تی ام از ملک و با مهر و امضای کارشناس با استفاده از آن می توان ملک را از دولت پس گرفت.

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت بدین صورت انجام می گیرد و زمانی ملزم به تهیه آن می شوید که مثلا ملک زمین ملی تشخیص داده شود و سندش باطل شود در این صورت مالک می تواند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری میتواند عکس های هوایی به همراه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده ۱۴۷ که از نوع سند تک برگ است و به منظور تعیین تکلیف املاک دارای قولنامه یا فاقد سند صادر می شود و از آن جا که نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند تک برگ است باید برای این نوع از سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان مسکونی

تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان مسکونی

تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان مسکونی نقشه یو تی ام  برای ساختمان ها همان نقشه ای است که موقعیت گوشه های ساختمان را بر اساس مختصات مشخص میکند و جای آن را روی کره زمین مشخص می کند , که این مختصات ها همان مختصات یو تی ام است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ […]

بیشتر بخوانید