تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران به این دلیل انجام می شود که شهرداری به اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر های اطراف پی ببرد. در واقع شمال تهران چون در موقعیت جغرافیایی کوهپایه ای قرار دارد بنابراین زمین آن هموار نیست و دارای پستی بلندی و شیب است […]

بیشتر بخوانید