تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی به منظور اخذ سند تک برگ برای این زمین از طرف اداره ثبت اسناد مالک را ملزم به این کار خواهند کرد. املاک تجمیعی املاکی هستند که با تلفیق چند ملک که مجاور هم هستند به وجود آمده اند. برای املاک تجمیعی هم بایستی سند تک […]

بیشتر بخوانید