تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام می شود و با انجام اینکار از تجاوز به حریم و حدود ملک جلوگیری میشود. در واقع نقشه یو تی ام به این دلیل تهیه میشود که موقعیت دقیق ملک مشخص شود و با انجام میخ کوبی چهار گوشه […]

بیشتر بخوانید