تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی یکی از کاربرد های تهیه نقشه یو تی ام است. با تهیه نقشه یو تی ام حدود و موقعیت دقیق ملک با دقت سانتی متر تعیین می شود که همین امر باعث می شود که از تجاوز املاک دیگر به حدود ملک جلو گیری شود و […]

بیشتر بخوانید