تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک  برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات ملکی تهیه میشود زیرا درصورت تثبیت موقعیت ملک املاک مجاور نمی توانند به حدود ملک تجاوز کنند و در این صورت اختلافات ملکی به حداقل خود می رسد و اگر تمام املاک موقعیت ملک خود را تثبیت کنند اینگونه […]

بیشتر بخوانید