تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و از آنجایی که روز به روز ارزش مسکن بالا می رود به همین دلیل با گذشت زمان شاهد آن بودیم که املاک بزرگ به قطعات کوچک تر تقسیم شدند. ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ که این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار سند تک برگ است و منظور از تهیه نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین به همراه رعایت مرزهای ملک است که این نقشه امرزوه پایه و اساس کار […]

بیشتر بخوانید