تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران برای تعیین مساحت دقیق قطعه های مشاعی و قطعه مادر تهیه می شود و در زمین هایی که مساحت بزرگی دارند مثل زمین های کشاورزی برای تشخیص موقعیت این املاک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و با توجه به قیمت و ارزش املاک معمولا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر به منظور تهیه سند تک برگ برای هر یک از واحد های املاک مشاعی می بایست انجام شود. املاک مشاعی در حقیقت به املاکی میگویند که بین دو یا چند نفر یکسان باشد. و در واقع اگر سهم هر یک از شرکا مشخص نباشد همه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی به این منظور است که باید علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام برای قطعه مشاع از کل محدوده ی محدوده مشاعی نیز نقشه یو تی ام را تهیه کرد. و سپس در نقشه محدوده قطعه مشاعی مشخص شود. اما منظور از ملک مشاع ملکی است که […]

بیشتر بخوانید