تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران برای تعیین مساحت دقیق قطعه های مشاعی و قطعه مادر تهیه می شود و در زمین هایی که مساحت بزرگی دارند مثل زمین های کشاورزی برای تشخیص موقعیت این املاک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و با توجه به قیمت و ارزش املاک معمولا […]

بیشتر بخوانید