تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و هم چنین میزان گود برداری برای انجام نوسازی تعیین میشود که هم چنین این نقشه باید به دقت و فرمت مورد نظر شهرداری انجام شود برای تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز […]

بیشتر بخوانید