تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی یکی از کاربرد های تهیه نقشه یو تی ام است. با تهیه نقشه یو تی ام حدود و موقعیت دقیق ملک با دقت سانتی متر تعیین می شود که همین امر باعث می شود که از تجاوز املاک دیگر به حدود ملک جلو گیری شود و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری پس از اجرای این طرح توسط مالک ضروری خواهد بود زیرا در آن صورت مساحت و حدود ملک دچار تغییر خواهد شد و نیاز است برای اخذ سند جدید، نقشه یو تی ام برای ملک تهیه شود و به اداره ثبت برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان تهران برای بسیاری از کارهای مربوط ملک در سازمان ها و ارگان های مختلف از مدارک لازم و ضروری محسوب می شود و با تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از سیستم مختصات جهانی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام شهرداری توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری توسط کارشناس رسمی که این نقشه های یو تی ام شهرداری را کارشناسان رسمی با به کار گیری  ابزار دقیق نقشه برداری پارامترهایی از جمله مساحت دقیق ملک و حدود ملک و مختصات چهارگوشه و… را تعیین می کنند. درحال حاضر بسیاری از ارگان ها از جمله شهرداری، اداره […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام میشود که امروزه این نقشه یو تی ام به همراه مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یکی از مهم ترین مدارک […]

بیشتر بخوانید