تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق نقشه برداری به منظور مشخص کردن موقعیت مکانی دقیق ملک می باشد .این نقشه ها با مختصات جهانی یو تی ام تهیه میشوند موقعیت دقیق ملک بر اساس سیستم مکان یابی جی پی اس مشخص می شود.با وجود این نقشه شناسایی ملک از نظر مکانی و مرز […]

بیشتر بخوانید