تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران در صورتی که مالک بخواهد برای ملک مشاعی خود سند تک برگ از اداره ثبت بگیرد لازم خواهد شد در واقع جزو مدارک ضروری برای انجام این کار محسوب می شود. املاک مشاعی املاکی اند که بین دو یا چند نفر مشترک است و در صورتی […]

بیشتر بخوانید
نمونه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک

نمونه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک

نمونه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک که با جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق یک ملک بر روی زمین مشخص خواهد شد و کارشناسان یک هفته زمان می خواهند تا اطلاعات و نقشه های ثبتی قدیمی را جمع آوری کنند بعد نقشه ثبتی را براساس سیستم مختصات یو تی ام تبدیل کنند و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق دو فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق دو فرکانسه که به طور کلی در علم نقشه برداری برای تعیین موقعیت عوارض از سیستم مختصات ها استفاده کرد که یکی از این سیستم مختصات ها، سیستم مختصات یو تی ام است و امروزه به نقشه یو تی ام معروف است و یکی از […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و از آنجایی که روز به روز ارزش مسکن بالا می رود به همین دلیل با گذشت زمان شاهد آن بودیم که املاک بزرگ به قطعات کوچک تر تقسیم شدند. ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دو فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دو فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دو فرکانسه به منظور تهیه سند تک برگ یا گرفتن انشعابات آب و برق و گاز و یا امور اداری مربوط به شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه می شود. تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دو فرکانسه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید