تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی به این منظور است که باید علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام برای قطعه مشاع از کل محدوده ی محدوده مشاعی نیز نقشه یو تی ام را تهیه کرد. و سپس در نقشه محدوده قطعه مشاعی مشخص شود. اما منظور از ملک مشاع ملکی است که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق دو فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق دو فرکانسه که به طور کلی در علم نقشه برداری برای تعیین موقعیت عوارض از سیستم مختصات ها استفاده کرد که یکی از این سیستم مختصات ها، سیستم مختصات یو تی ام است و امروزه به نقشه یو تی ام معروف است و یکی از […]

بیشتر بخوانید